Beweeg je Fit ® – Paramedisch Centrum Schiedam-Vlaardingen – Schiedam

Beweeg je Fit ®

Beweeg je Fit ®

Voor wie ?

Voor vrouwen die onder deskundige begeleiding hun conditie op peil willen
houden of verbeteren tijdens of na de behandeling van borstkanker. Het
hebben van lymfoedeem is geen probleem.

Waarom dit programa?

Tijdens en na de behandeling van kanker blijkt vermoeidhed vaak een groot
probleem te zijn. Hiedroor neemt de conditie en vaak ook het psychisch
welbevinden af. Het wordt als lastig ervaren om in te schatten wat wel of
niet kan en hoe lang iets volgehouden kan worden..
De dageljkse activiteiten bieden soms al een dagvullend programma. Bij de
eigen sportschool of sportvereniging voelen mensen met deze klachten zich
meestal niet meer thuis.
Door bewegen onder professionele begeleiding kunnen vermoeidheid-
klachten verminderen en leert u beter te ervaren wat u aankunt. Zo kunt u
uw lichamelijke en geestelijke conditie op verantwoorde wijze verbeteren.

Kosten?

Dit programma kunnen wij, afhankelijk van uw verzekeringspakket
bij uw zorgeverzekeraar declareren. Een verwijsbief van uw specialist
of huisarts is wenselijk.