Medische Trainingstherapie – Paramedisch Centrum Schiedam-Vlaardingen – Schiedam

Medische Trainingstherapie

Medische Trainingstherapie

Naast de reguliere behandelvormen hebben wij op onze locaties tevens de beschikking over een oefenzaal. De oefenzaal wordt gebruikt om vanuit de behandelkamer te starten met actieve oefeningen om het herstel te begeleiden. Daarnaast wordt de oefenzaal gebruikt voor doelgroeptraining waaraan mensen deelnemen met chronische aandoeningen zoals COPD, hartfalen en Diabetes Mellitus. Naast de doelgroeptraining draaien er door de gehele dag heen en tevens ’s avonds groepen waar mensen aan deel kunnen nemen met of zonder klachten maar elk met zijn of haar eigen doelstelling. Voorbeelden van deze doelen zijn het voorkomen of het verhelpen van rugklachten, gewichtsafname, conditieverbetering maar ook het behoud van de huidige conditie kan een doel zijn. Wat ons de afgelopen jaren is opgevallen is dat het sociale karakter van het trainen in een groep voor veel deelnemers tevens een doel is, een doel om aan de groepstraining deel te nemen.

Deze vorm van begeleiding noemen wij medische trainingstherapie. En is toegankelijk voor een ieder die verantwoord en onder begeleiding wil bewegen.

Voor u gaat deelnemen aan onze groepen zal er een intake gesprek plaats vinden, dit om voor ons uw doelstelling duidelijk te krijgen en uw gezondheid en belastbaarheidsniveau in kaart te brengen. Hierna zullen er testen worden uitgevoerd in de oefenzaal om uw persoonlijk trainingsschema op te kunnen stellen.

Voor de inrichting van de oefenzaal hebben wij gekozen trainingsapparatuur van het merk Entrack hetgeen is ontwikkeld door Enraf-Nonius. Enraf-Nonius heeft speciaal voor de gezondheidszorg een lijn met trainingsapparatuur uitgebracht die zeer fijn instelbaar, compact en geluidsarm is. Voor ons was de belangrijkste overweging de koppeling tussen de trainingssoftware en de trainingsapparatuur. Deze koppeling stelt ons in staat een voor een ieder persoonlijk schema te maken, te testen, de trainingsresultaten terug te lezen en zo nodig bij te stellen. Voor u als deelnemer is er een extra voordeel; door het gebruik van de software en een magneetkaart stelt de trainingapparatuur zich nagenoeg vanzelf in. Hetgeen door de deelnemers als zeer plezierig wordt ervaren.

De groepen worden altijd begeleid door een fysiotherapeut of een medisch trainingstherapeut. De therapeut richt zich op de uitvoering/techniek van de oefeningen, is een motivator in de groep en past de oefeningen aan indien de ontwikkeling dat vraagt. De therapeut is tevens opgeleid om te handelen bij calamiteiten zo is er een AED aanwezig of minder ernstig; het bloedsuiker gehalte kan worden bepaald om een hypo(-glycomie) te voorkomen of vast te stellen.

De aanwezigheid van deze deskundigheid en middelen heeft voor vele van onze deelnemers de doorslag gegeven om bij ons te komen trainen.