Manuele Lymfedrainage – Paramedisch Centrum Schiedam-Vlaardingen – Schiedam

Manuele Lymfedrainage

Manuele Lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 70% uit water. Er zijn twee systemen verantwoordelijk voor het transport van lichaamsvloeistoffen, namelijk de bloedsomloop en   het lymfestelsel. Wanneer het lymfestelsel gebreken vertoont, ontstaat er lymfoedeem. De oedeemtherapeut behandelt patiënten met lymfeoedeem. Oedeem is een overmatige ophoping van (eiwitrijk-) vocht in de huid en het gevolg van een beschadiging of aandoening van het lymfestelsel en/of bloedvatenstelsel (veneuze deel). De getroffen regio met verstoorde vocht (lymfe-) afvoer wordt dik en vaak kun je een putje in de huid drukken. Dit kan gepaard gaan met allerlei andere klachten zoals verminderde bewegelijkheid van gewrichten,  een tintelend, zwaar en gespannen gevoel in het door oedeem getroffen gebied, en soms ook pijn. Lymfeoedeem is een chronische aandoening die   specialistische begeleiding door de oedeemtherapeut vereist.

De therapie

Samen met de patiënt worden de klachten in kaart gebracht en een passend behandelplan opgesteld. Oedeemtherapie is maatwerk en zal er voor iedere patiënt weer anders uitzien. De doelstelling zal altijd zijn het oedeem terug te dringen of te stabiliseren en de patiënt te leren hoe om te gaan met lymfeoedeem. Manuele lymfedrainage, compressietherapie, voorlichting en oefentherapie zijn de verschillende behandelvormen die door de oedeemtherapeut kunnen worden ingezet.

Verwijzing

Voor oedeemtherapie heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend specialist of huisarts.

Oedeemtherapie bij PMC Schiedam

Sinds 2006 is Jacqueline Polman als oedeemtherapeut werkzaam bij Paramedisch Centrum Schiedam. De opleiding tot oedeemtherapeut heeft zij in 2005 gevolgd en ze  is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en het BIG-register.